top of page

Gebruiksvoorwaarden van de website


1. Voorwaarden
Door deze website te bezoeken, die toegankelijk is via opticapro.be, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden van de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. Indien u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te bezoeken. Het materiaal op deze Website wordt beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.

2. Gebruikslicentie
Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen op de Website van Optica Pro BV te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:

de materialen wijzigen of kopiëren;

de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning;

proberen de software op de website van Optica Pro BV terug te draaien;

copyright of andere eigendomsnotaties van de materialen te verwijderen; of

het overdragen van de materialen aan een andere persoon of het "spiegelen" van de materialen op een andere server.

Dit zal Optica Pro BV laten beëindigen bij overtreding van een van deze beperkingen. Bij beëindiging zal uw kijkrecht ook worden beëindigd en dient u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen, of het nu gaat om afgedrukt of elektronisch formaat. 

3. Disclaimer
Alle materialen op de Website van Optica Pro BV worden verstrekt "zoals ze zijn". Optica Pro BV geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt daarom alle andere garanties. Bovendien doet Optica Pro BV geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of aan deze Website gekoppelde sites.

4. Beperkingen
Optica Pro BV of haar leveranciers zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zal voortvloeien uit het gebruik of onvermogen tot gebruik van de materialen op Optica Pro BV's Website, zelfs als Optica Pro BV of een bevoegde vertegenwoordiger van deze Website mondeling of schriftelijk in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdicties staan geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen
De materialen op de website van Optica Pro BV kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Optica Pro BV belooft niet dat de materialen op deze Website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. Optica Pro BV kan de materialen op haar Website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Optica Pro BV doet geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links
Optica Pro BV heeft niet alle aan haar Website gekoppelde sites bekeken en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. De aanwezigheid van een link betekent niet dat Optica Pro BV de site goedkeurt. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden van de site
Optica Pro BV kan deze Gebruiksvoorwaarden voor haar Website te allen tijde herzien.

bottom of page